صفحه اصلی اخبار و رویداد ها بیست چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

اخبار و رویداد ها

بیست چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

از اینکه با حضورتان، در بازدید از هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی درغرفه فن آوری پیشرفته جهان واقع در دانشـگاه شهیـد مدنـی آذربایجــان، دانشـکـده علـوم پـایـه سـالن ورزشـی مجـتمـع صـدرا غرفـه A یاریگر ما بودید، سپاسگزاریم. 


fojco