صفحه اصلی اخبار و رویداد ها سومین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما )

اخبار و رویداد ها

سومین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما )

مقدم شما همراهان همیشگی را در بازدید از سومین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته ( ایران فارما ) واقع در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران غرفه شماره 158 ارج می نهیم.

fojco