صفحه اصلی اخبار و رویداد ها حضور جناب آقای علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در غرفه شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان در نخستین گردهمایی آزمایشگاه‌های دامپزشکی دولتی و غیردولتی

اخبار و رویداد ها

حضور جناب آقای علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در غرفه شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان در نخستین گردهمایی آزمایشگاه‌های دامپزشکی دولتی و غیردولتی

رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور در حاشیه نخستین گردهمایی آزمایشگاه‌های دامپزشکی دولتی و غیردولتی با بازدید از غرفه شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان، در جریان آخرین دستاوردهای کمپانی‌های اروپایی تحت‌همکاری با شرکت فن‌آوری پیشرفته جهان در زمینه دستگاه‌های لاشه‌سوز بسیار پیشرفته انگلیسی، آب خالص‌سازهای با تکنولوژی چندگانه و دستگاه‌های آنالیز میکروبی قرار گرفتند. ایشان ضمن استقبال از ورود کشور به عرصۀ استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، بر لزوم برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به تکنولوژی این دستگاه‌ها تاکید کرد.

fojco