صفحه اصلی اخبار و رویداد ها انتخاب شرکت فن آوری پیشرفته جهان به عنوان دبیرخانه رسمی کمیته بین المللی استانداردسازی ISIRI/OIML/TC8/SC6 توسط سازمان ملی استاندارد ایران

اخبار و رویداد ها

انتخاب شرکت فن آوری پیشرفته جهان به عنوان دبیرخانه رسمی کمیته بین المللی استانداردسازی ISIRI/OIML/TC8/SC6 توسط سازمان ملی استاندارد ایران

 

    با افتخار به اطلاع می­رساند شرکت فن آوری پیشرفته جهان (FPJ) به مدت سه سال به عنوان دبیرخانه کمیته فنی ISIRI/OIML/TC8/SC6 انتخاب گردید.

 

     سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ساماندهی مشارکت گروه­ های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان­ های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته­ های فنی متناظر نمود تا با حفظ منافع و مصالح ملی و ارائه نظرات علمی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال داشته باشند.


     از این رو با توجه به تخصصی بودن استانداردسازی در کمیته­ های فنی سازمان بین ­المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)، کمیته فنی ISIRI/OIML/TC8 جلسه ­ای با عنوان “اندازه گیری کمیت­ های سیالات “ به منظور تجدید و بهبود ساختار، در 28 مرداد ماه 1396 در محل سازمان ملی استاندارد تشکیل داد.

 

      در این جلسه جناب آقای مهندس شاهزاده به اتفاق آراء به سمت نائب رئیس کمیته اندازه­ گیری مایعات برودتی انتخاب گردیدند. همچنین با توجه به سوابق ارزشمند شرکت فن آوری پیشرفته جهان (FPJ) در زمینه استانداردها و الزامات صنایع مرتبط با مایعات برودتی، این شرکت به عنوان دبیرخانه رسمی کمیته بین­ المللی استاندارد­سازی ISIRI/OIML/TC8/SC6 انتخاب گردید.

 

 

 :منبع خبرhttp://isiri.gov.ir/Portal/home/?345815/لیست-کمیته-های-فنی-متناظر-OIML-3-8-94

 

fojco