صفحه اصلی درباره ما

درباره ما

شرکت فن آوری پیشرفته جهان با پشتوانه علمی و اندوخته تجربی سهامداران و با سرمایه ای مناسب در سال1380 خورشیدی، به منظور شناسایی و پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی جامعه علمی و تحقیقاتی کشور تاسیس گردیداهداف موسسین این مجموعه صرفاً ایجاد یک بنگاه اقتصادی و یا طرح یک برنامه کوتاه مدت برای کسب سود نبوده، بلکه هدف، پیشبرد یک تفکر متعالی منطبق با فرهنگ و جایگاه ایرانی در چارچوب استانداردهای بین المللی است.

با تاسیس این شرکت تلاش شده تا یک حرکت گروهی درجهت به کار گیری شیوه های نوین بازرگانی و الگوهای مدرن خدمات در بخش نگهداری در کشوری مملو از توانایی، سرمایه و استعدادهای بالقوه، تشکیل گردد تا امکان فراهم نمودن دستگاه های پیشرفته برای همگامی سازمان های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشور با دنیای پر شتاب پیرامون فراهم گردد. بدین لحاظ شما در این مجموعه از طریق افرادی که هم فکر شما هستند و یا ماموریت یافته اند که مانند شما فکر کنند، می توانید نیازهای تخصصی خود را هم سطح و هم تراز با استانداردهای کشورهای توسعه یافته، برآورده سازید.

همچنین شرکت فن آوری پیشرفته جهان به عنوان مجموعه ای که تحولات گوناگون صنعت پویای آزمون و آزمایشگاه را رصد می نماید، تلاش دارد ضمن بررسی عمیق و علمی نیازهای محققین و مدیران آزمایشگاه ها و در نظر گرفتن تجارب مشابه بین المللی، فضایی را ایجاد نماید تا در آن متخصصین نیازهای خود را در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع نموده و آسودگی خاطر را در بهره برداری حداکثر و دراز مدت از آنچه تقدیم خواهیم نمود تضمین نماید.