کروماتوگرافی مایع / طیف سنجی جرمی (Ion Mobility Q-TOF LC/MS )

کروماتوگرافی مایع / طیف سنجی جرمی (Ion Mobility Q-TOF LC/MS )

کد محصول :

 

 دستگاه Ion Mobility Q-TOF LC/MS با اضافه کردن یک بعد  جداسازی به نام تحرک یونی یا Ion mobility به سیستم شما، در ترکیب با قابلیت اندازه گیری برخورد متقاطع به بخش یا Collision Cross Section بدون وابستگی به کلاس استانداردهای کالیبراسیونی، جزئیات بیشتری را از نمونه­ های با مخلوط پیچیده آشکارسازی می­ کند. کوپل کردن دستگاه Ion Mobility Q-TOF با دستگاه UHPLC شما را قادر می ­سازد قدرت جداسازی و گزینش پذیری کروماتوگرافی را با تحرک یونی و طیف سنجی جرمی ترکیب ­نمایید. هم اینک کاربران به محدوده وسیع و پیچیده­­ای از انواع ابزارهای آنالیزی جهت چالش­ های تحقیقاتی LC/MS خود دسترسی دارند. شما اکنون می ­توانید بعد اضافی جداسازی تحرک یونی را به علاوه اطلاعات ساختار مولکولی به دست آمده از اندازه گیری­ های MS با تفکیک بالا در اختیار داشته باشید. تکنولوژی نوآورانه الکترودینامیک Ion Funnel حساسیت را بطور چشمگیری افزایش داده که باعث به دست آمدن پوشش اطلاعاتی بالاتر و طیف­ های MS/MS با کیفیت بهتر در غلظت­ های Trace گردیده است. نرم ­افزار جامع این دستگاه به شما قدرت تحقیق و آشکارسازی داده­ های پیچیده تحرک یونی و طیف سنجی جرمی را خواهد داد.

 

خصوصیت­ ها:

  • تعداد بیشتری از ترکیبات با غلظت ناچیز یا Trace که میتوان در نمونه­ های با ماتریس پیچیده شناسایی نمود.

 

  • جداسازی بهتر لیپیدها و گلیکان ها

 

  • تعیین مستقیم سنجش میزان برخورد متقاطع به بخش یا Collision Cross Section

 

  • شناسایی و تعیین ساختار کنفورماسیون­ ها و ترکیبات ایزومری

 

  • حفظ ساختار واقعی مولکول های ناپایدار در فاز گازی

 

 

 

کلید واژه: کروماتوگرافی مایع، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی مایع/ طیف سنجی جرمی

مشخصات فنی کروماتوگرافی مایع / طیف سنجی جرمی (Ion Mobility Q-TOF LC/MS )

محصولات مرتبط