کربن آلی کل (TOC)

کربن آلی کل (TOC)

کد محصول :

آنالایزر کربن آلی کل (TOC)


آنالایزر کربن آلی کل (TOC) با استفاده از اکسیداسیون پرسولفات قدرتمندUV  به تولید کربن حتی از ماتریس‌های چالش برانگیز می‌پردازد.  آنالایزر کربن آلی کل (TOC) با استفاده از تکنولوژی انحصاری غلظت فشار استاتیک (SPC)، قادر به دستیابی به بالاترین حساسیت نسبت به یک آشکارساز مادون قرمز غیرتوزیعی (NDIR) است. آنالایزر کربن آلی کل (TOC) براساس به‌روزترین تکنولوژی ساخته و طراحی شده است تا برای طیف وسیعی از کاربردها، قابل استفاده باشد.

آنالایزر کربن آلی کل (TOC) و نرم‌افزارTekLink ، راه حل مشکل افزایش حجم نمونه به همراه بهبود قابلیت اطمینان داده‌های تجزیه و تحلیل کربن آلی کل است. برخی از ویژگی‌هایی که باعث افزایش سهولت استفاده از این دستگاه می‌شوند عبارتند از:

  • مانیتورینگ کالیبراسیون خودکار بدون نیاز به نظارت
  • قابلیت رقت‌سازی خودکار از استانداردهای موجود یا نمونه
  • ابزار خودتشخیصی خودکار
  • قابلیت 21 CFR 11 - ثبت الکترونیکی
  • امضاهای الکترونیکی (ERES) شامل ردیابی و مدیریت حساب کاربر، گزارش های قابل استخراج در فرمت های قابل تعریف توسط کاربر نظیر ابرداده


تکنولوژی SPC برای حساسیت و عملکرد بهتر

در طول آنالیز  TOC، کربن آلی در یک محفظۀ واکنش  UV دارای طراحی جدید و بسیار قدرتمند، اکسید می‌شود. گاز حاملبه دقت گاز CO2  را از نمونه به آشکارساز جابه جا می‌کند. یک دریچه خروجی از آشکارساز بسته می‌شود رتا تمام CO2 را در یک اندازه گیری جذب کند. سپسCO2  از سلول آشکارساز تخلیه می‌شود.

مزیت کلی تکنولوژی تشخیص SPC این است که پاسخ کامل TOC در یک سلول آشکارساز اندازه‌گیری می‌شود. این تکنیک خطای ذاتی مربوط به سایر تکنولوژی‌های آشکارساز را حذف می‌کند.

 

مشخصات فنی کربن آلی کل (TOC)

محصولات مرتبط