اسپکتروفتومتر (UV-Vis-NIR / high performance)

اسپکتروفتومتر (UV-Vis-NIR / high performance)

کد محصول :

     این دستگاه یک مدل از دستگاه اسپکتروفوتومتر زیر قرمز نزدیک – مرئی – فرابنفش با کارایی بی رقیب طیف سنجی در محدوده 175-1800 nm است. با استفاده کردن از آشکارساز باند باریک InGaAs  جهت بهبود بخشیدن به خطی بودن پاسخ دتکتور، این دستگاه تبدیل به ابزاری فوق العاده پیشرفته در آنالیزهای علوم مواد شده است. استفاده از نرم افزار تحت ویندوز با طراحی ماژولار، انجام آنالیزهای قدرتمند و کنترل لوازم جانبی دستگاه را آسان تر کرده است. فضای بزرگ برای نمونه می­ تواند باز هم گسترده تر شده و لوازم جانبی همچون کره یکپارچه (Integrating Spheres) برای اندازه­ گیری طیف بازتابش و پخش نور نمونه در آن قرار گیرد. مکانیزم LockDown تعویض و نصب لوازم جانبی را جهت حصول نتایج تکرارپذیر ممکن می ­سازد.

 

 

 

خصوصیت ­ها:

 

 

  • اندازه ­گیری تا بیش از 8 واحد جذب به همراه قابلیت تضعیف پرتو مرجع.

 

 

  • اندازه گیری در محدوده 175-1800 nm با استفاده از آشکار ساز InGaAs جهت دستیابی به دقت و خطی بودن پاسخ بی نظیر.

 

 

  • نرم افزار کامل:طراحی ماژولار و قدرت آنالیزی با قابلیت­ های بیشتری در انتقال و خروجی گرفتن از نتایج.

 

 

  • دارای مجموعه کاملی از انواع لوازم جانبی همه کاره برای تحقیقات در زمینه علوم مواد شامل اندازه­ گیری طیف بازتابش و پخش نور

 

 

  • پهنای اسلیت قابل تغییر: (تا کمتر از 01 nm) جهت کنترل و به دست آوردن بهینه ترین رزولوشن طیفی برای نمونه­ ها.

 

 

  • فضای بسیار بزرگ برای نمونه با مکانیزم LockDown جهت تعویض سریع لوازم جانبی و به دست آوردن نتایج تکرارپذیر.

 

 

  • بیشترین میزان خروج و بازدهی نور با استفاده از اتصالات نوری Schwarzchild جهت حصول صحت بیشتر نتایج در مقادیر عبور بسیار پایین نور از نمونه.

 

 

  • کمترین میزان نویز و تابشهای پراکنده با استفاده از قالب ریزی آلومینیوم جامد بدنه جهت جلوگیری از ورود ذرات خارجی و هم چنین با استفاده از تک فام ساز Littrow

 

 

  • محدوده دینامیک گسترده ­تر با تضعیف پرتو مرجع مشابه جذب نمونه.

 

 

  • قابلیت پمپ کردن نیتروژن به درون دستگاه: شما قادر هستید بخش مربوط به فضای قرار گیری نمونه و نیز فضای اطرف سیستم تک فام ساز نوری دستگاه را بطور جداگانه توسط گاز نیتروژن Purge نمایید.

 

 

 

 

 

کلید واژه: اسپکتروفتومتر، اسپکتروسکوپی، طیف سنجی نوری

 

مشخصات فنی اسپکتروفتومتر (UV-Vis-NIR / high performance)

محصولات مرتبط