آشکار سازهای فلورسانس با منبع لیزر (LIF)

آشکار سازهای فلورسانس با منبع لیزر (LIF)

کد محصول :

 

خصوصیات آشکار ساز های فلورسانس با منبع لیزر(LIF)

 

  • قابلیت اتصال به سیستم کاپیلاری الکتروفورز (CE) و سیستم های کروماتوگرافی مایع

(HPLC – fast LC, capillary LC ,nano LC)

  • دارای طیف وسیعی از طول موج های تابش لیزری از 266 تا 785 نانومتر
  • قابلیت آشکارسازی سیگنال های ضعیف و مولکول های تداخلی ترکیباتی که به تنهایی قابلیت فلورسانس دارند و یا با ترکیبات یا واکنش گر های مناسب مشتق سازی شده اند و این قابلیت را کسب نموده اند.
  • 14 منبع لیزر قابل تعویض به منظور کاربرد های متفاوت

مزایای کلیدی

  • حساسیت فوق العاده، معادل ده تا صد برابر فلورسانس های رایج و تا صد هزار برابر آشکار ساز های UV
  • قابلیت راه اندازی آسان
  • قابلیت استفاده­­ی انتخابی و همزمان از دو آشکارساز در سیستم های CE-LIF-MS و LC-LIF-MS
  • طول موج نشر دوگانه

مشخصات فنی آشکار سازهای فلورسانس با منبع لیزر (LIF)

محصولات مرتبط